Các giải thưởng

Năm    Giải thưởng

2000    Nhận chứng chỉ ISO 9002

2001    Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ     Nhận chứng chỉ ISO 14001

2003    Nhận chứng chỉ ISO 9001:2000

2005    Nhận Huân chương Lao động hạng Ba