QQZN4TMTBB

Honda Brio RS 2022 | Thông số, cấu hình chi tiết

448.000.000 

PHIÊN BẢN ĐỘNG CƠ – HỘP SỐ GIÁ NIÊM YẾT (VNĐ) Màu xe
Honda Brio RS 1.2L SOHC iVTEC/ 

CVT

448.000.000 Màu Trắng, Bạc, Vàng
Honda Brio RS 450.000.000 Màu Đỏ , Cam
Honda Brio RS OP1 452.000.000 Màu Trắng, Bạc, Vàng 
Honda Brio RS OP1 454.000.000 Màu Đỏ , Cam
Liên hệ